پایگاه خبری انتخاب
1400/05/24
11:45
📸 نشست مطبوعاتی طالبان با خبرنگاران در مزارشریف 🆔 @Entekhab_ir

📸 نشست مطبوعاتی طالبان با خبرنگاران در مزارشریف🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0