کارگزاری آبان
1401/02/10
08:13
📊#قتربت اطلاعیه 1401/02/07 *قند تربت حیدریه* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 147,000 میلیون ریال به مبلغ ...

📊#قتربت


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷


*قند تربت حیدریه*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴۷,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰,۳۴۳ میلیون ریال (معادل ۲۴۰درصد)


۱۶۹ ٪از محل سود انباشته،۷۱ ٪از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
انتهای خبر

0
0