کدال۳۶۰
1399/10/09
13:05
#غگلستا آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان 1399-10-09 13:04:50 (707296) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#غگلستا


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۳:۰۴:۵۰ (۷۰۷۲۹۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0