کارگزاری آبان
1399/09/18
08:08
📊#بکاب اطلاعیه 99/09/17 *صنايع جوشکاب يزد* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 24,100 میلیون ریال به مبلغ 1...

📊#بکاب


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۱۷


*صنایع جوشکاب یزد*


پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۲۴,۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴۴,۶۰۰ میلیون ریال (معادل ۵۰۰ درصد)


از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور انجام طرح توسعه
انتهای خبر

0
0