کدال۳۶۰
1399/11/13
08:39
#زفکا آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت کشت و دامداری فکا 1399-11-13 08:39:48 (718653) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#زفکا


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت کشت و دامداری فکا۱۳۹۹-۱۱-۱۳ ۰۸:۳۹:۴۸ (۷۱۸۶۵۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0