پایگاه خبری انتخاب
1399/10/28
09:10
♦️دومین مرحله کمک کرونایی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومانی واریز شد 🔹دومین مرحله از کمک های ویژه اقشار کم درآمد در دوران کرونا با مبلغی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار ت...

♦️دومین مرحله کمک کرونایی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومانی واریز شد🔹دومین مرحله از کمک های ویژه اقشار کم درآمد در دوران کرونا با مبلغی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به حساب مشمولان واریز شده استجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VBU


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0