سهم گلچین
1400/01/08
01:21
10نکته مهمی که همتی درباره بانک‌ها گفت 🔸رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین صحبت‌هایش به نکات مهمی در رابطه با اقتصاد ایران پرداخت: 🔹 شیوع کرونا موج...

۱۰نکته مهمی که همتی درباره بانک‌ها گفت🔸رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین صحبت‌هایش به نکات مهمی در رابطه با اقتصاد ایران پرداخت:🔹 شیوع کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار دیگر منفی شود. اما تاب آوری اقتصاد ایران سبب شد پس از مدتی از رکود عبور کرده و رشد اقتصادی کشور مثبت شود.🔹سهم بخش نفت در اقتصاد ایران کمتر از ۵۰ درصد است، اما به خاطر کاهش شدید صادرات، اثر خود را روی کلیت اقتصاد ایران گذاشت که دولت به سرعت در جهت احیای این روند اقدام کرد.🔹 ۱۱ بدهکار بزرگ بانکی با ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی در کشور وجود دارد که ما در طی مدت کوتاهی توانسته ایم حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان این بدهی را از آن‌ها پس بگیریم. متاسفانه منابع مالی بانکی وسوسه انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند و به طور قطع عده‌ای تلاش می‌کنند تا از این منابع سوء استفاده کنند.🔹بانک‌ها باید به فعالیت اصلی شان باز گردند و از بنگاه داری دست بردارند.🔹شاخص‌های عمومی اقتصاد درحال بهبود است و روند اقتصادی رو به بهبود است مگر اینکه بی احتیاطی کنیم.🔹افزایش انضباط مالی دولت و پرهیز از دخالت دادن مسایل سیاسی و انتخاباتی که در آستانه انتخابات قرار داریم، می‌تواند فشار به بانک مرکزی را افزایش دهد.🔹تسهیلات تکلیفی قانون بودجه ۱۴۰۰ بیش از صد‌ها هزار میلیارد تومان است. تسهیلات تکلیفی دست بانک‌ها را برای نقش آفرینی مثبت در اقتصاد می‌بندد.

انتهای خبر

0
0