سهام بنیادی
1399/08/11
23:01
#خپارس #اندیکاتوری #آپدیت ۹۹/۸/۱۱ 📉 احتمال ادامه اصلاح تا کف، بالاست؛ مراقب مقاومت ها در چارت قیمتی باشید؛ مقاومت اول ۸۳۸ 👈🏻 لینک چارت 📉 📈

#خپارس #اندیکاتوری #آپدیت ۹۹/۸/۱۱📉 احتمال ادامه اصلاح تا کف، بالاست؛ مراقب مقاومت ها در چارت قیمتی باشید؛ مقاومت اول ۸۳۸👈🏻 لینک چارت📉 📈انتهای خبر

0
0