کارگزاری آبان
1400/08/15
09:54
📈شیمیایی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#نوری، #پترول، #آریا، #شپدیس، #تاپیکو و #شصدف نماد های مورد توجه گروه...

📈شیمیایی ها نیز همسو با دیگر گروه ها با گرایش مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.#نوری، #پترول، #آریا، #شپدیس، #تاپیکو و #شصدف نماد های مورد توجه گروه اند.#شگویا، #شپلی، #زاگرس، #زاگرس، #تاپیکو و #شیران مثبت و متعادل معامله می شوند.در این میان #شفارا منفی و متعادل و #داراب نیز نماد پر عرضه گروه است.


انتهای خبر

0
0