کانال افزایش سرمایه
1401/02/19
11:32
👆👈#وثنو #افزایش_سرمایه 🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه) 🔸 سرمایه فعلی : 1,500,000 میلیون ریال 🔺 میزان ...

👆👈#وثنو #افزایش_سرمایه🔶 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱(اصلاحیه)🔸 سرمایه فعلی : ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۶۷٪🔰 تاریخ مجمع : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ مطالبات و آورده نقدی ۵۸۹,۵۰۰ میلیون ریال▪ سود انباشته ۴۱۰,۵۰۰ میلیون ریال
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۰:۱۵:۵۸مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0