نوآوران امین
1399/09/23
12:43
فرآوری معدنی اپال کانی پارس(#اپال) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1399/01/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 2028 درصدی درآمد...

فرآوری معدنی اپال کانی پارس(#اپال)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۲۰۲۸ درصدی درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۳۶۲ میلیون ریال به مبلغ ۷۱,۵۵۴ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۵۲ درصدی زیان خالص ۳ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق زیان ۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0