بورسینه
1399/10/09
13:08
📌بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/ اقبال حقیقی‌ها به کانه‌های فلزی با وجود افت شاخص کل #حقیقی_حقوقی

📌بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/ اقبال حقیقی‌ها به کانه‌های فلزی با وجود افت شاخص کل


#حقیقی_حقوقی
انتهای خبر

0
0