مهدی راد
1401/06/02
11:53
#کزغال سهم از نظر بنیادی اوکی هست (خودتان بررسی داشته باشید). میشه منفی‌ها و اصلاحات سهم رو مدنظر داشت. دقت کنید در صف خرید نخرید! سلب مسئولیت: پ...

#کزغالسهم از نظر بنیادی اوکی هست (خودتان بررسی داشته باشید). میشه منفی‌ها و اصلاحات سهم رو مدنظر داشت. دقت کنید در صف خرید نخرید!سلب مسئولیت: پر واضح است نگارنده در مقابل هرگونه خرید و فروش شما مسئولیتی ندارد.انتهای خبر

0
0