بورس۲۴
1400/10/13
08:40
تعلیق ورقه بهادار «افق»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه اای ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش تاکید نمود. لکن به رغم پیگیری‌های انجام شده، ناشر موارد فوق را برطرف ننموده است. با توجه به اتمام مهلت ۱ ماهه ناشر به علت عدم رعایت دستورالعمل های مصوب سازمان، نماد معاملاتی ناشر تعلیق می گردد.

انتهای خبر

0
0