وارن بافت
1401/05/30
15:56
وعده مدیر عامل #شستا ؛ در سال مالی پیش رو شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس به بازار سرمايه می‌پیوندد . بورس 24

وعده مدیر عامل #شستا ؛در سال مالی پیش رو شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس به بازار سرمایه می‌پیوندد . بورس ۲۴

انتهای خبر

0
0