بورس پلنر
1401/03/07
09:51
#فولای با تکمیل تروبک (عقب نشینی) به خط گردن الگوی سروشانه تحتانی در محدوده؛ 8981 ریال وارد دامنه موج افزایشی جدیدی با اهداف؛ 13564 - 14521 ریال گر...

#فولای


با تکمیل تروبک (عقب نشینی) به خط گردن الگوی سروشانه تحتانی در محدوده؛ ۸۹۸۱ ریال وارد دامنه موج افزایشی جدیدی با اهداف؛ ۱۳۵۶۴ - ۱۴۵۲۱ ریال گردیده است.۱۴۰۱/۳/۷@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0