پارسیس تحلیل
1399/09/06
13:00
#ماهانه #فسازان گزارش ماهانه فسازان نشان میدهد که در آبان 1399 موفق به فروش 128 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 19 درصدی داشت...

#ماهانه #فسازانگزارش ماهانه فسازان نشان میدهد که در آبان ۱۳۹۹ موفق به فروش ۱۲۸ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۱۹ درصدی داشته است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۷۷۱ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0