کدال۳۶۰
1400/11/19
11:49
#خلیبل #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییرات در ترکیب تولید / فروش محصولات - گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/12/29 شرکت مالیبل سایپا 1400-11-19 11:4...

#خلیبل


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییرات در ترکیب تولید / فروش محصولات - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت مالیبل سایپا
۱۴۰۰-۱۱-۱۹ ۱۱:۴۹:۴۶ (۸۵۲۳۱۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0