بولتن اقتصادی
1399/10/29
11:39
سقوط پالایش یکم به قعر تاریخی! ▫️صندوق پالایش یکم که با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه شد هم اکنون و بعد از گذشت دو ماه ریزش مداوم در محدوده ۵ هزار تومان...

سقوط پالایش یکم به قعر تاریخی!▫️صندوق پالایش یکم که با قیمت ۱۰ هزار تومان عرضه شد هم اکنون و بعد از گذشت دو ماه ریزش مداوم در محدوده ۵ هزار تومان قرار داشته و عملا زیان ۵۰ درصدی به سهامداران خود تحمیل کرد و سقوط به قعر تاریخی را رقم زد.

انتهای خبر

0
0