کارگزاری آبان
1399/11/13
11:48
📊#ثامید اطلاعیه 99/11/13 *توسعه و عمران امید* افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

📊#ثامید


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۳


*توسعه و عمران امید*


افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
انتهای خبر

0
0