مهدی افضلیان
1400/04/13
09:31
#بازار ارزش معاملات بازار در نیم ساعت ابتدایی 1100 میلیارد تومان بوده است و این برای کلیت بازار مناسب می باشد. @mehdiafzaliaan\

#بازارارزش معاملات بازار در نیم ساعت ابتدایی ۱۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و این برای کلیت بازار مناسب می باشد.@mehdiafzaliaan\

انتهای خبر

0
0