اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/08/21
22:53
سید مهدی سدیدی؛عضو هیات مدیره شرکت بورس در گفتگوی ویژه خبری: 🔹بورس از منظر نهادی یک اکوسیستم متشکل از نهادها،شرکت های بورس و فرابورس،ناشران،قوای ...

سید مهدی سدیدی؛عضو هیات مدیره شرکت بورس در گفتگوی ویژه خبری:🔹بورس از منظر نهادی یک اکوسیستم متشکل از نهادها،شرکت های بورس و فرابورس،ناشران،قوای سه گانه،سهامداران حقیقی و حقوقی و...هستند.🔹دی ماه ۹۸ سهامداران بازار سرمایه یک سوم مرداد ۹۹ بوده است.🔹نفس دعوت به بازار سرمایه توسط وزیر اقتصاد درست بوده است./سنا⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0