تارگت بورس
1399/11/07
15:15
امروز هرچی تو منفی از صف فروش خریدیم ولی یک عده نادان فقط فروختن خودمون نزدیک به ۳۰۰ هزار سهم خریدکردیم و قصدمون مثل #آرمان. و. #وهنر یک نوسان...

امروز هرچی تو منفی از صف فروش خریدیمولی یک عده نادان فقط فروختنخودمون نزدیک به ۳۰۰ هزار سهم خریدکردیم و قصدمون مثل#آرمان. و. #وهنریک نوسان شیرین چند روزه برای اعضا بود ولی ............ما طی دوروز گذشته ۷۰ درصد نقدینگی را برای حمایت از #آرمان و #وهنر


خرید کردیمفکر نکنید این دو سهم الکی تو این نوع بازار تا اینجا اومدنخون دل‌ها خورده ایمقصد داشتیم #ساربیل هم براتون خاطره کنیمببینیم فردا خدا چی میخاد

انتهای خبر

0
0