نوآوران امین
1400/08/08
10:54
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (#سپرده) گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲...

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (#سپرده)گزارش #فعالیت_ماهانه (#مهر_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️ درآمد شناسایی شده طی دوره یک ماه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰، (۳) درصد پایینتر از متوسط درآمد شناسایی شده طی ۶ ماه گذشته بوده است.


✅ متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ بالغ بر ۲۸۵,۳۹۱ میلیون ریال بوده، درحالی که متوسط درآمد ماهیانه شناسایی شده طی ۱۲ ماهه سال گذشته بالغ ۹۲۳,۷۲۳ میلیون ریال بوده ایست.


⏹ درآمد شناسایی شده طی دوره ۱ ماهه ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ بالغ بر ۲۷۶,۹۹۹ میلیون ریال می باشد.


⏹ جمع درآمد شناسایی شده ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ بالغ بر ۱,۹۹۷,۷۳۷ میلیون ریال میباشد.تحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0