صدای بورس
1401/02/30
21:30
📊سهم پیشنهادی امروز 📌نماد: #تاصیکو 💵قیمت روز: 13,500 ریال 💰هدف قیمتی : 11,370 ریال 📝دلایل: نسبت p/nav مناسب 📆افق زمانی: میان مدت 🧮سهم از پرتفوی: 1...

📊سهم پیشنهادی امروز📌نماد: #تاصیکو


💵قیمت روز: ۱۳,۵۰۰ ریال


💰هدف قیمتی : ۱۱,۳۷۰ ریال


📝دلایل: نسبت p/nav مناسب


📆افق زمانی: میان مدت


🧮سهم از پرتفوی: ۱۵ درصد📍پیشنهاد دهنده: شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان📌

انتهای خبر

0
0