یادداشتهای کاظم نادرعلی
1399/11/07
12:11
ترکها یه ضرب المثلی دارن که میگه Bir Musibet Bin Nasihatten Iyidir یعنی " یک مصیبت ( تجربه تلخ) ، برتر و آموزنده تر از هزاران نصیحت " مثال عینی...

ترکها یه ضرب المثلی دارن که میگهBir Musibet Bin Nasihatten Iyidir


یعنی " یک مصیبت ( تجربه تلخ) ، برتر و آموزنده تر از هزاران نصیحت "مثال عینی همین اتفاقات بازار سرمایه


همه چیزتان را به بورس بسپارید گفتنهای مسیولان


مردمی که برای بار چندم خواستند به سیستم اعتماد کنند و چقدر این اعتماد براشون گران تمام شد.

انتهای خبر

0
0