بتاسهم
1399/08/28
11:57
دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی: با تصمیمات جدید شورای عالی بورس و تقویت محرک های تقاضا و آمادگی ایجاد ثبات مستمر با عرضه اولیه ها، امیدوار به ...

دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی:


با تصمیمات جدید شورای عالی بورس و تقویت محرک های تقاضا و آمادگی ایجاد ثبات مستمر با عرضه اولیه ها، امیدوار به پایداری شرایط موجود در بازار سرمایه هستیم.انتهای خبر

0
0