بتاسهم
1401/01/15
08:25
#ثاخت فراخـوان مـزایده عمـومی (نوبت اول) فـروش زمین هتل آپارتمان نارنجستـان شرکت نارنجستان زیبای شمال(سهامی خاص) به عنوان شرکای مشاعی و دارای ما...

#ثاخت فراخوان مزایده عمومی (نوبت اول) فروش زمین هتل آپارتمان نارنجستان


شرکت نارنجستان زیبای شمال(سهامی خاص) به عنوان شرکای مشاعی و دارای مالکیت زمین هتل آپارتمان نارنجستان واقع در استان مازندران، ایزدشهر، کیلومتر ۷ جاده محمودآباد به نور در مجاورت هتل نارنجستان فعلی، در نظر دارند حصه مشاع خود از کل زمین (سهم صد درصدی هر دو شریک) را با قیمت پایه ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با وضع موجود و شرایط پرداخت نقدی و با مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نمایند. این زمین در ضلع شمالی جاده امیرآباد ساحلی به مساحت کل ۲۷،۰۳۳ مترمربع و مساحت خالص ۲۰،۷۶۴ مترمربع پس از اصلاحی و کسر حریم دریا و جاده دارای پروانه قابل تمدید کاربری هتل آپارتمان با زیربنای کل ۵۷،۷۹۲/۵۵ مترمربع می باشد که مالکیت زمانی (تایم شرینگ) ۱۵ دوره زمانی (به مدت ۴ هفته در سال) مربوط به ۸ واحد اقامتی پروژه هتل آپارتمان تعریف شده در این زمین به متراژ ۸۹۳ مترمربع به ۱۵ نفر در سال های گذشته صلح گردیده که تسویه حساب مبالغ پرداختی ایشان بر عهده مزایده گزار می باشدانتهای خبر

0
0