کدال۳۶۰
1399/10/06
17:17
#شسپا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت نفت سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 7,913,054 میلیون ریال از...

#شسپا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت نفت سپاهان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۷,۹۱۳,۰۵۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۸٪ افزایش داشته است.▪️«شسپا» با سرمایه ثبت شده ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۶,۴۱۷,۲۱۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۶ ۱۷:۱۷:۲۶ (۷۰۶۴۰۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0