همفکران
1399/11/12
10:16
#نبض_بازار 📈در گروه فرآورده های نفتی شاهد عقب نشینی قیمت در اکثریت نمادهای این گروه هستیم. #شتران افت 1 درصد دارد. #شبندر افت 3 درصد و در قیمت 228...

#نبض_بازار


📈در گروه فرآورده های نفتی شاهد عقب نشینی قیمت در اکثریت نمادهای این گروه هستیم. #شتران افت ۱ درصد دارد. #شبندر افت ۳ درصد و در قیمت ۲۲۸۹ تومان قرار دارد. #شبریز با افت ۴ درصد مواجه است. #شپنا با رشد نزدیک به ۲ درصد داد و ستد می شود.انتهای خبر

0
0