بتاسهم
1401/02/19
18:48
بررسی_گزارش_کدال #فروی ✅ شرکت ذوب روی اصفهان در فصل زمستان به سود خالص 15.5 میلیارد تومانی (معادل 171 ریال به ازای هر سهم) دست یافت. سود شرکت در س...

بررسی_گزارش_کدال #فروی✅ شرکت ذوب روی اصفهان در فصل زمستان به سود خالص ۱۵.۵ میلیارد تومانی (معادل ۱۷۱ ریال به ازای هر سهم) دست یافت. سود شرکت در سه فصل گذشته به ترتیب برابر با ۱۶۲، ۳۵۱ و ۲۱ ریال به ازای هر سهم بوده است.✅ فروی در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۷۰۵ ریال سود به ازای هر سهم به دست آورد که از این حیث افت ۸۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ تجربه کرده است. بخشی از این کاهش سود مربوط به کاهش درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها و بخشی ناشی از کاهش حاشیه سود شرکت بوده است.✅ مبلغ فروش شرکت در فصل زمستان با رشد ۴۰ درصدی نسبت به پاییز به ۱۶۰ میلیارد تومان رسید. حاشیه سود ناخالص در این فصل با رشد ۳ واحد درصدی نسبت به پاییز به ۱۳٪ رسید. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۱۳۹۹ برابر ۵۰٪ بود که در ۱۴۰۰ با افت قابل توجه به ۱۶٪ رسید.📈 آخرین قیمت سهم تقریبا ۱۶۹۰ تومان بوده و در سه ماه اخیر ۱۸٪ بازدهی کسب کرده است.انتهای خبر

0
0