آواتحلیل
1399/08/25
10:53
#تحلیل_تکنیکال #وغدیر تکمیل الگوی هارمونیک و هدف اول آن.

#تحلیل_تکنیکال


#وغدیر تکمیل الگوی هارمونیک و هدف اول آن.انتهای خبر

0
0