نوآوران امین
1399/09/05
15:07
داروئی ره آورد تامین(#درهآورد) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 121 درصدی در...

دارویی ره آورد تامین(#درهآورد)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۱۲۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۸۹,۲۹۴ میلیون ریال به مبلغ ۸۶۱,۳۹۲ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۴۷ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۶۱۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0