کدال۳۶۰
1400/12/08
14:49
#قنقش معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت قند نقش جهان - نماد: قنقش 1400-12-08 14:49:44 (858284)...

#قنقش


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت قند نقش جهان - نماد: قنقش۱۴۰۰-۱۲-۰۸ ۱۴:۴۹:۴۴ (۸۵۸۲۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0