بورس۲۴
1401/03/28
23:58
رشد ۲۱۳ درصدی سود در «سامان»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک سامان صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

رشد 213 درصدی سود در «سامان»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک سامان صورت های مالی حسابرسی نشده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال بانک سامان در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم سودی بالغ بر ۶۴۴ ریال شناسایی کرده است. که با سود ۲۱۳ درصدی همراه بوده است.مجموع سود خالص به ۲۲۰۷ میلیارد تومان رسید.


سامان
انتهای خبر

0
0