بورس۲۴
1401/02/25
14:39
انعقاد یک تفاهم نامه جدید در «حفاری»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت حفاری شمال از انعقاد تفاهم نامه همکاری جهت توسعه میدان نفتی هندیجان- بهرگانسر با شرکت نفت فلات قاره ایران خبر داد.

انعقاد یک تفاهم نامه جدید در «حفاری»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت حفاری شمال از انعقاد تفاهم نامه همکاری جهت توسعه میدان نفتی هندیجان- بهرگانسر با شرکت نفت فلات قاره ایران خبر داد.


میدان نفتی مذکور در آبهای کم عمق خلیج فارس واقع گردیده است و برنامه ریزی توسعه آن در قالب طرح EPDS صورت گرفته است. با توجه به اینکه انجام حفاری در فیلد مذکور دارای پیچیدگی های فنی و تجهیزاتی ویژه ای می باشد،کارفرما به دلیل شناخت از توان فنی، دانش و تخصص شرکت حفاری شمال در نظر دارد تا توسعه میدان یاد شده را به صورت مذاکره ای دراختیار این شرکت قرار دهد.


حفاری
انتهای خبر

0
0