یادداشت‌های سعید درخشانی
1399/08/21
17:41
ترامپ یک هفته بعد از انتخابات همچنان ادعای تقلب گسترده میکنه و هر روز هم تکرار میکنه ولی هنوز هیچ سندی ارائه نکرده ، مشکل تقلب نیست مشکل شخصیت این ...

ترامپ یک هفته بعد از انتخابات همچنان ادعای تقلب گسترده میکنه و هر روز هم تکرار میکنه ولی هنوز هیچ سندی ارایه نکرده ، مشکل تقلب نیست مشکل شخصیت این آدمه که نمیخواد قبول کنه باخته ، شاید اولین رییس جمهوری باشه که در مراسم تحلیف رییس جمهور جدید شرکت نکنه .


انتهای خبر

0
0