سهم گلچین
1400/04/13
08:55
#وثنو سرمایه گذاری ساختمان نوین میخواهد تعداد 44.297.882 سهم معادل 4.06 درصد از سهام سرمایه گذاری ساختمان ایران (#وساخت) را واگذار کند.

#وثنو


سرمایه گذاری ساختمان نوین میخواهد تعداد ۴۴.۲۹۷.۸۸۲ سهم معادل ۴.۰۶ درصد از سهام سرمایه گذاری ساختمان ایران (#وساخت) را واگذار کند.انتهای خبر

0
0