وارن بافت
1400/04/13
08:13
#وساپا شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا زمان‌بندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مجمع #وساپا 42 ریال سود تقسیم کرد .

#وساپا


شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا


زمان‌بندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰مجمع #وساپا ۴۲ ریال سود تقسیم کرد .انتهای خبر

0
0