کدال۳۶۰
1400/09/03
14:04
#قاروم ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه قند ارومیه #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/04/31 🔹 تاریخ جلسه: 1400/08/29 ساعت 10:00 🔹 سرمایه ثبت شده: 17...

#قاروم


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه قند ارومیه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱۷۱,۶۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۴۱۴۱🔹 سود نقدی هر سهم: ۳۳۰۰🔹 سود انباشته پایان دوره: ۸۸۰,۳۲۸ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۹-۰۳ ۱۴:۰۴:۴۷ (۸۲۲۰۵۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0