کارگزاری آبان
1400/03/25
09:17
📈شیمیایی ها امروز با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند. #آریا, #نوری, #شاراک, #شتوکا, #زاگرس و #شگل منفی متعادل اند. #پترول, #شاروم, #فارس, #...

📈شیمیایی ها امروز با گرایش مثبت نوسان قیمت را تجربه می کنند. #آریا, #نوری, #شاراک, #شتوکا, #زاگرس و #شگل منفی متعادل اند. #پترول, #شاروم, #فارس, #شلرد و #شبصیر با تعادل میان خریداران و فروشندگان در مدار مثبت داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0