بورس۲۴
1399/09/23
11:02
بانک آینده از تسویه تسهیلات خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک آینده از تسویه تسهیلات از محل تملیک اموال و سهام شرکت ها خبر داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک آینده از تسویه تسهیلات از محل تملیک اموال و سهام شرکت ها خبر داد. ۱. تملیک ۱۰۰ درصد سهام شرکت سازه کاران نیایش (سهامی خاص)، مالک ۶۴ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (نماد وتوس، بازار اول (تابلوی فرعی) بورس) به مبلغ ۲۸،۷۰۸ میلیارد ریال و ملک ضلع جنوبی ایران مال (به مساحت ۴۹،۶۱۵ مترمربع) به مبلغ ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال که با در نظر گرفتن بدهی شرکت مذکور، این تملیک به خالص ارزش دارایی به میزان ۵۰،۶۰۲ میلیارد ریال انجام شده است. ۲. تملیک ۱۰۰ درصد سهام شرکت بازرگانی همراه عرشیا پارسیان (سهامی خاص)، مالک ۳۴ درصد سهام شرکت گروه توسعه هنر ایران (نماد وهنر، بازار پایه زرد فرابورس) به مبلغ ۳،۲۷۷ میلیارد ریال، ۳۳ درصد سهام شرکت بیمه رازی (نماد ورازی، بازار پایه زرد فرابورس) به مبلغ ۷،۸۵۶ میلیارد ریال و ملک ونک (به مساحت ۸،۶۵۹ مترمربع) به مبلغ ۱۲،۵۰۰ میلیارد ریال که با در نظر گرفتن بدهی شرکت مذکور، این تملیک به خالص ارزش دارایی به میزان ۲۰،۲۱۸ میلیارد ریال انجام شده است. ۳. تملیک ۱۰۰ درصد سهام شرکت نیروگاهی فولاد دنا (سهامی خاص)، مالک هتل روتانا (واقع در مشهد مقدس به مساحت ۵،۴۵۷ مترمربع زمین و ۸۳،۶۴۰ مترمربع بنا) به مبلغ ۳۳،۵۳۸ میلیارد ریال که با در نظر گرفتن بدهی شرکت مذکور، این تملیک به خالص ارزش دارایی به میزان ۲۳،۹۲۰ میلیارد ریال انجام شده است. ۴. تملیک ۵۰ درصد سهام شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا (سهامی خاص)، به میزان ۳،۵۰۰ میلیارد ریال انجام شده است.
انتهای خبر

0
0