سیگنال یاب روزانه
1399/09/16
10:42
بازار خوبه اما یادمون باشه اولا قرار نیست هر روز و خصوصا تو مثبتهای بالا خریدار باشیم و دوما هر سهمی خریدنی نیست، تو خریدهامون اصل اول باید نقدشون...

بازار خوبه اما یادمون باشه



اولا قرار نیست هر روز و خصوصا تو مثبتهای بالا خریدار باشیم و دوما هر سهمی خریدنی نیست، تو خریدهامون اصل اول باید نقدشوندگی باشه



هفته ای یکی دو تا سهم خوب هم که بخریم از بقیه کلی جلوتریم

انتهای خبر

0
0