بورس۲۴
1400/11/19
14:45
شفاف سازی «وآفری» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بیمه کارآفرین در خصوص عملکرد خود شفاف سازی کرد.

شفاف سازی «وآفری» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بیمه کارآفرین در خصوص عملکرد خود شفاف سازی کرد. وآفری بیان داشت روند افزایشی حق بیمه و افزایش واگذاری اختیاری در رشته نفت و انرژی از جمله دلایل افزایش حق بیمه اتکایی بود. هم چنین با توجه به افزایش حق بیمه اتکائی واگذاری، کارمزد و درآمد بیمه ای افزایش یافته است.

ی
انتهای خبر

0
0