تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/12
14:54
نتیجه انتخابات رو از اردر های آخر این سهام ها باید پرسید برای روز چهارشنبه که بازار سبزه ✅ یک برگه هم نخواهند تونست خرید جماعتی که مفت فروختن حا...

نتیجه انتخابات رو از اردر های آخر این سهام ها باید پرسید برای روز چهارشنبه که بازار سبزه ✅ یک برگه هم نخواهند تونست خرید جماعتی که مفت فروختن


حالا دلار بشه پنجاه تومن !!!


بازار رشدی خوب خواهد داشت در اولین مرحله ۱/۶۰۰


و تاپایان سال ۲/۱۰۰


و آخر دولت ۲/۶۰۰انتهای خبر

0
0