کدال۳۶۰
1401/03/02
10:49
#قهکمت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت قند هکمتان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 519,859 میلیو...

#قهکمت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت قند هکمتان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۵۱۹,۸۵۹ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۹۶٪ افزایش داشته است.▪️«قهکمت» با سرمایه ثبت شده ۲,۸۴۵,۳۴۳ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۶۳۷,۹۷۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷٪ افت داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۰:۵۰:۰۲ (۸۸۵۸۸۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0