پارسیس تحلیل
1401/03/25
21:01
"#بفجر #حقیقی #حقوقی در نمودار فوق ، نمودار ورود (خروج پول حقیقی) در نماد بفجر به صورت ماهانه از سال 1400 را مشاهده می فرمایید. لازم به توضیح اس...

"#بفجر #حقیقی #حقوقیدر نمودار فوق ، نمودار ورود (خروج پول حقیقی) در نماد بفجر به صورت ماهانه از سال ۱۴۰۰ را مشاهده می فرمایید.لازم به توضیح است این نماد در ۲۵ روز ابتدای خرداد ۱۴۰۱ شاهد ورود ۴۴ میلیارد تومان پول حقیقی در بازار بوده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0