کانال کدال
1400/05/26
12:56
📊 نماد : شتولي 📑 موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره 🏭 شرکت: تولي پرس 📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #شتولي #هیئت_مد...

📊 نماد : شتولی📑 موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره🏭 شرکت: تولی پرس
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#شتولی #هیئت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0