بورس قدیمی
1400/05/26
12:28
#برکت رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت: ... طراحی ما این است که ظرف ۲۰ روز آینده مواد اولیه را به ۱۵۰ میلیون برسانیم و خیال مردم راحت باشد که هیچ ...

#برکت


رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت:


... طراحی ما این است که ظرف ۲۰ روز آینده مواد اولیه را به ۱۵۰ میلیون برسانیم و خیال مردم راحت باشد که هیچ مشکلی نداریم.انتهای خبر

0
0