نوآوران امین
1399/09/04
08:16
قند هکمتان(#قهکمت) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 44 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه...

قند هکمتان(#قهکمت)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۴۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۶۰۷,۶۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۷۵۳,۰۱۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۸۱ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۹۳۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0